Update: opvang vanaf 18 mei

Beste ouders, 

Vanaf 15/18 mei gaat een nieuwe fase van de heropstart van onze samenleving van start. De scholen zullen geleidelijk hun lesactiviteiten hervatten. Dit gebeurt in eerste instantie voor de leerlingen van het zesde, eerste en tweede leerjaar. 

De combinatie van het hervatten van de lessen en het voorzien in noodopvang bleek een moeilijke opgave. Het lokaal bestuur en de basisscholen van Heist-op-den-Berg zochten samen naar een haalbaar plan om maximaal in noodopvang te blijven voorzien, voor zowel kleuters als kinderen van de lagere school. 

Scholen en team buitenschoolse kinderopvang (BKO) van het lokaal bestuur bundelen hiervoor hun krachten. Wij volgen hierbij maximaal mogelijk de richtlijnen die worden voorgeschreven. 

Vanaf 18 mei – en in zoverre dat de organisatie van dit model naar capaciteit en personeelsinzet haalbaar blijft – wordt de opvang als hieronder omschreven georganiseerd. 

De opvang is in eerste instantie voorzien voor ouders die buitenshuis werken en kwetsbare gezinnen. 

BASISPRINCIPES 

→ We houden de BKO-opvang en de schoolopvang gescheiden. Op die manier houden we de  verschillende contactbubbels intact. We gaan dus maximaal decentraal werken en bieden terug opvang aan in de verschillende kerkdorpen van Heist-op-den-Berg. Voor de scholen waar nu de BKO opvang in de schoollokalen gebeurt (Heist-Centrum (Kerkhofstraat en Onzea) en ’t Wensbos) zal deze noodopvang door BKO uit de school gehaald worden en verplaatst worden naar de locatie Boonmarkt, met een contactbubbel per school. Zo ontstaat er geen mix van contactbubbels van opvang en school. 

De school vangt de kinderen van leerjaren 6, 1 en 2 op zowel voor het lesgeven als voor de noodopvang met preteaching. In overleg tussen school en ouders wordt lokaal bekeken hoe de school tegemoet kan komen aan de opvangvraag van ouders met een opvangnood voor- en naschools. Contacten m.b.t. noodopvang voor deze leerlingen verlopen steeds via de school. 

Indien de school geen antwoord kan bieden op de vraag van ouders naar voor- en naschoolse en woensdagnamiddagopvang, kunnen zij alsnog gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang met preteaching. Er zijn echter geen bewegingen mogelijk vanuit de BKO-bubbel naar de schoolbubbel. De keuze voor opvang in BKO is een eenrichtingsverkeer en vraagt een weloverwogen keuze van de ouders. 

Het lokaal bestuur (BKO) zorgt voor de noodopvang met preteaching van de kleuters en de kinderen van leerjaren 3,4 en 5, zowel voor, na als tijdens de schooluren (7-18u). De kinderen van leerjaren 6, 1 en 2 die voor opvang (voor, dag en na) en preteaching kiezen (en dus geen les ter plaatse in de school), kunnen eveneens terecht bij BKO. 

Locatie BKO:

 • Deze opvang gaat terug decentraal door op de verschillende locaties van BKO: Booischot,  Hallaar, Grootlo, Heist-Goor, Heist-station, Itegem, Pijpelheide, Schriek, Wiekevorst en Zonderschot.
 • De 2 wijkscholen, ’t Goortje en Booischot, sluiten aan bij de hoofdvestiging.
 • De centrumlocaties (Heist-Centrum (Kerkhofstraat en Onzea) en ’t Wensbos) worden in bubbels per school opgenomen in de Boonmarkt, BKO zorgt per locatie voor een contactbubbel.
 • Er zal dus in totaal opvang zijn op 11 verschillende locaties.

Inschrijvingen en startmoment BKO:

 • BKO zal blijven werken met inschrijvingen (24u op voorhand, met vraag om opvangvraag  indien mogelijk ook langer op voorhand door te geven – bij voorkeur per week) via onderstaande contactgegevens (mail en tel).
 • Tot en met vrijdag 15 mei handhaven we de noodopvang op de Boonmarkt en in de scholen.
 • Vanaf maandag 18 mei wordt de nieuwe opvangregeling opgestart.

Kostprijs BKO-opvang:

 • Tijdens de schooluren: gratis
 • Voor- en naschools en op woensdagnamiddag: gangbaar BKO-tarief van 1,2 euro per  begonnen half uur, 25% verminderingsregel voor kinderen van hetzelfde gezin en 60% verminderingsregel voor gezinnen met vrijetijdskaart.

VRAGEN? 

Voor organisatie en planning van de lessen en opvang met preteaching voor leerjaren 6, 1 en 2 in de scholen verwijzen wij graag naar jouw school. 

Voor alle vragen voor noodopvang met preteaching van kleuters en leerjaren 3,4 en 5 kan je terecht bij BKO via onderstaande gegevens. 

CONTACT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO)

Vanaf 27 april is het administratief team buitenschoolse kinderopvang en speelplein bereikbaar op een nieuwe locatie en worden de openingsuren en telefonische bereikbaarheid gewijzigd :

Nieuwe locatie: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg

Email: bko@heist-op-den-berg.be

Nieuw telefoonnr.: 015 75 86 57

Nieuwe openingsuren:

 • maandag: 9 – 12 uur en 13.30 – 19 uur
 • dinsdag: 13.30 – 16 uur
 • woensdag: 9 – 12 uur en 13.30 – 16 uur
 • donderdag: 9 -12 uur en 13.30 – 16 uur
 • vrijdag: 9 – 12 uur

Omwille van de corona-maatregelen zijn wij momenteel enkel telefonisch en per e-mail bereikbaar. De loketfunctie is gesloten. 

Met vriendelijke groeten,
Het Gemeentebestuur en De Megascholen Heist-op-den-Berg 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.