Praktische richtlijnen heropstart kleuters woensdag 3 juni.

Betreft: heropstart kleuters woensdag 3 juni 2020

Beste ouders,

Na een lange tijd zijn wij blij dat we vanaf woensdag 3 juni onze kleuters alle dagen (zie uurregeling hieronder) terug kunnen verwelkomen.  Dit op een veilige manier. Ook wij vinden dit een spannend moment in deze corona tijd. Om onze school veilig te kunnen openen hebben we ook jullie medewerking nodig. Lees daarom deze brief heel goed.

Hoe houden wij het veilig op school?

De gezondheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): we beschouwen de hele klasgroep  als bubbel. De kleuters blijven de hele dag in die bubbel: in de klas, op de speelplaats, om te eten, om te spelen in de speeltuin of in de zandbak. Ook tijdens het ophalen wachten de kleuters in hun bubbel op hun ouders.
 • Aparte speeltijden: de kleuters  gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende bubbels.
 • Mondmaskers: de kleuters dragen geen mondmasker. De kleuterleidsters dragen wel een mondmasker.
 • Netheid: juffen en kleuters kunnen vaak hun handen ontsmetten met handgel of wassen met zeep. Hiervoor hebben we extra wasbakken voorzien. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

  Deze afspraken worden woensdag 3 juni met de kleuters overlopen.

Praktische richtlijnen

 

 • Schooluren: maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 tot 15.45 uur
                             woensdag van 8.45 uur tot 11.30 uur
  vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur
  Brengen kan steeds vanaf 8.25 uur wie alleen in de voormiddag komt wordt afgehaald om 11.45 uur.
 • Brengen: de kleuters worden gebracht langs de Schoolstraat. Ouders zetten hun kleuters af aan de poort. Daar zullen 2 juffen staan om de kinderen wegwijs te maken. Op de speelplaats worden de handen gewassen. Daarna gaan ze rechtstreeks naar de klas waar de juf op hen wacht.
 • Ophalen:  wanneer de bel gaat, mogen de ouders langs de Schoolstraat naar binnen komen maar houden voldoende afstand. De kleuters zullen klaar staan op verschillende plaatsen, de ouders stappen tussen de zwarte lijnen. Je kleuter zal zelf naar je toe komen. Dan  volg je verder de pijlen naar Dulft langs waar je de school verlaat. 
 • Middageten:  kleuters die niet blijven eten worden ‘s middags opgehaald om 11.45 uur langs de Schoolstraat en volgen de pijlen om de school te verlaten.
  Kleuters die thuis gaan eten, komen niet meer terug naar school na de middag zie vorig punt.
  Alle kleuters die blijven eten, eten in de klas en spelen daarna in hun eigen bubbel op de speelplaats..
 • Wat breng je mee? Handdoek om brooddoos op te zetten, drinken en boterhammen.
 • Tussendoortje: gelieve het fruit geschild mee te geven, dit voor hygiënische redenen.
 • Fietsers: fietsen van kleuters worden op dezelfde plaats gezet onder het afdak. Bij het ophalen zullen de kleuters klaar staan in hun bubbel met hun fiets. Om praktische en veiligheidsredenen mogen de ouders niet met de fiets over de speelplaats. 

 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.
 • Zet je kind af aan de ingang van de school.
 • Bij het ophalen volg je de pijlen vanuit de Schoolstraat richting Dulft. Ga niet naar andere plaatsen op de school: niet in de gangen, niet in de klas, speelplaats, zandbak of speeltuin.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Heb je vragen aan de juf, maak dan een afspraak via telefoon of via mail, dit om een vlotte doorgang te garanderen.

Wat als je kind of iemand van het gezin ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een verzwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een verzwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we haar/hem in een apart lokaal. We zullen je dan contacteren en vragen om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden. Hou ook de school op de hoogte.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

 • De voor- en naschoolse opvang zal op 3, 4 en 5 juni nog voorzien worden door de school zelf.
 • Vanaf maandag 8 juni hebben wij nog geen nieuws over hoe de opvang door de BKO gaat verlopen.  We houden jullie hiervan op de hoogte.

We duimen voor 4 virusvrije weken en hebben alvast KEI-veel zin om er nog een knalmaand van te maken!

 

Groetjes,

Ons enthousiaste kleuterteam

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.