Noodopvang

 

 

 

 

 

 

 

Een veilige opstart van: – de lessen en de noodopvang voor de kinderen van het zesde, het eerste en 

het tweede leerjaar – de noodopvang voor de kleuters en de kinderen van het derde, het vierde 

en het vijfde leerjaar en dit alles vanaf 15 of 18 mei. 

Beste ouders, 

De Megascholen (alle Heistse basisscholen) zijn druk bezig om een veilige heropstart van de scholen op 15 of 18 mei voor te bereiden. Verschillende scholen wachten nog op de beslissing van hun schoolbestuur of hun risicoanalyse goedgekeurd is, een veilige opstart mogelijk is en op welke manier dit kan. 

De scholen kregen van de overheid de opdracht om les te geven aan het zesde, het eerste en het tweede leerjaar. Deze drie klassen kunnen gefaseerd opstarten, afhankelijk van hun schoolgebonden risicoanalyse. 

Dit organiseren, rekening houdend met alle opgelegde veiligheidsmaatregelen, maakt de combinatie met de noodopvang voor de kleuters en de kinderen van het derde, het vierde en het vijfde leerjaar, voor elke school in praktijk onmogelijk. 

Daarom besliste de overheid dat de Gemeente de scholen hierin zou ondersteunen. Op dit moment overleggen de Megascholen daarover met het Gemeentebestuur. De scholen proberen om hiervoor, in samenwerking met de Gemeente, begin volgende week een plan van aanpak uit te werken. 

Maandagnamiddag volgt een finaal overleg tussen Megascholen en het Lokaal bestuur. Daarna volgt de praktische organisatie van lessen en opvang en volgt zo snel mogelijk de gedetailleerde communicatie naar jullie. 

Voor de kinderen van het Buitengewoon Onderwijs (IMG), gelden andere richtlijnen en andere maatregelen. Voor deze specifieke organisatie en informatie kan u best de school zelf contacteren. 

Met vriendelijke groeten, Het Gemeentebestuur en De Megascholen Heist-op-den-Berg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.