Kesselse Heide – 3de + 4A + 4B

Beste ouders,

Dinsdag 23 april 2019 brengen de leerlingen van het 3de en het 4de  leerjaar een bezoek aan het Provinciaal domein Kesselse Heide. De leerlingen van het 3de gaan in de voormiddag en het 4de gaan in de namiddag.

Onder begeleiding van de domeinwachter maken ze daar een interessante lente-heidewandeling.  Zowel het landschap als de planten en de dieren worden van heel nabij bekeken.

’s Middags eten zij ter plaatse hun meegebrachte lunchpakket (boterhammen + drank).  Een extra drankje is wenselijk.

Eventuele regenkledij en aangepast schoeisel zijn nodig.

Het vervoer gebeurt met de schoolbus.

Voor de onkosten vragen wij een bijdrage van 4,00 € (dit wordt geregeld via de schoolfacturatie), de rest wordt bijgepast door de school en het oudercomité.

Hartelijke groeten.

Het schoolteam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.