Heropstart 15 mei

Beste ouders,

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen 1ste, 2de, 6de leerjaar 4 halve dagen per week les op school. 

Hoe houden wij het op school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zoveel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 10 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraren dragen een mondmasker of spatmasker.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Deze afspraken worden de 1ste dag met de kinderen overlopen. Mondmaskers zijn voor de leerlingen niet verplicht maar mogen wel. 

Op onze school zullen de lessen op 15 mei hervat worden voor de leerlingen van 1ste, 2de, en 6de leerjaar. Dit zal omwille van de vele veiligheidsmaatregelen in 2 groepen (A-en B groep) gebeuren. Er wordt rekening gehouden met broers en zussen, zodat zij op hetzelfde moment naar school kunnen komen. Elke groep zal een halve dag naar school komen: vb groep A in de voormiddag en groep B in de namiddag, de volgende week wisselen we om. De kinderen komen  4 halve dagen per week naar school. Op woensdag zullen geen lessen op school gegeven worden.
Het moment dat de kinderen thuis zijn kunnen ze dan de lessen die ze op school gekregen hebben nog verder inoefenen, maar wordt er geen online les meer gegeven.

Het 6de lj. komt steeds samen en wordt in 2 groepen gedeeld, 1 groep bij juf An en 1 groep bij juf Nina ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag.

Waarom de keuze voor halve dagen per groep?

 • het leerrendement ligt hoger als iedere groep 4 keer per week 3 uur les (voornamelijk de hoofdvakken) kan krijgen i.p.v. 2 volledige lesdagen 
 • er is geen middagpauze op school 
 • de kinderen kunnen thuis beter binnen en/ of buiten bewegen dan op school vanop afstand van anderen…
 • het omwisselen van voor-en namiddag doen we omdat de aandacht van de kinderen hoger ligt in de voormiddag

Praktische richtlijnen

 • 1ste en 2de leerjaar: de eerste 3 dagen (15-18-19 mei) heeft groep A in de voormiddag van 8.45 uur tot 11.45 uur les,  groep B in de namiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur les. De week van 25 mei wisselen we groep B in de voormiddag en groep A in de namiddag. Op de achterkant kan je zien in welke groep uw kind zit.De leerlingen van het 1ste lj. worden gebracht langs Dulft en gaan rechtstreeks naar de klas langs de zijdeur achteraan aan de gang.
  De leerlingen van het 2de lj. worden gebracht langs de Schoolstraat en gaan rechtstreeks naar de klas langs de ingang op de kleuterspeelplaats.
  Ouders zetten hun leerlingen af aan de poort, daar zal een leerkracht staan om de kinderen wegwijs te maken.
  Bij het ophalen wachten de ouders op veilige afstand van elkaar aan dezelfde poort van ‘s morgens.  De leerlingen worden tot daar gebracht.
 • 6de leerjaar: de eerste 3 dagen (15-18-19 mei) komen de leerlingen in de voormiddag van 8.45 uur tot 11.45 uur en de week van 25 mei in de namiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zij komen allen binnen langs de zij-ingang (kant fietsenstalling).
  Zorg ervoor dat de leerlingen recht naar huis rijden na school.
  We hebben voor het 6de leerjaar deze werking gekozen zodat de leerlingen elkaar op de speelplaats toch nog kunnen zien en omdat we op Dulft nu nog genoeg plaats hebben.

De leerkrachten zijn 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig in de klas, gelieve uw kinderen niet vroeger te brengen. Breng drank en koek/fruit mee want er wordt een veilige speeltijd voorzien.

We evalueren deze manier van werken maandag 18 mei en indien nodig kunnen er aanpassingen gebeuren. Groepen, uren en afspraken rond halen en brengen kunnen gewijzigd worden.

Voor de kleuters en het 3de, 4de, 5de leerjaar verandert er niets, alles gebeurt nog steeds zoals nu.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

De opvang wordt voorzien voor de volgende groepen van gezonde leerlingen:

 • kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen 
 • kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen
 • leerlingen in een kwetsbare thuissituatie

Hoe de opvang praktisch zal verlopen, zoeken we nog uit, we wachten nog op nieuws van de buitenschoolse opvang. We houden jullie hiervan op de hoogte.
Mogen wij vragen aan iedereen om de bevraging opvang in te vullen, zo krijgen wij een beter zicht over hoeveel kinderen opvang zouden nodig hebben.

Vriendelijke groeten,

Het schoolteam

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.