6de lj. – fietsexamen

Beste ouders,

Wij organiseren in samenwerking met de megascholen en de politie een echt praktisch fietsexamen voor het 6de leerjaar.

Om de kinderen ruim de tijd te geven om dit traject te oefenen, doen wij op donderdag 17 oktober 2019 een klassikale oefenbeurt onder begeleiding van de politie.

Bij zo’n fietsexamen legt een leerling volledig zelfstandig een vooraf besproken en ingeoefend traject op de openbare weg af.  Onderweg zijn er diverse controlepunten waar de fietsvaardigheden en de toepassing van de wegcode worden gecontroleerd.

Het traject en de knelpunten worden vooraf ook nog in de klas besproken.

De leerlingen komen donderdag 17 oktober met de fiets naar school, dragen een fluo-hesje en een helm.

De bedoeling is dat u, ouders, deze route, na donderdag 17 oktober, verschillende keren oefent met uw kind.  Dit is uiteraard geen verplichting, maar wapent uw kind mee in het verkeer.  

De route die zal worden afgelegd en aandachtspunten over hoe u deze vaardigheden best inoefent, worden met uw kind meegegeven na het inoefenen van deze route.

Het fietsexamen vindt pas plaats in het 6de leerjaar (april-mei).  

Op deze manier proberen we samen met u, uw kinderen voor te bereiden op hun zelfstandigheid in het verkeer. Deze activiteit wordt volledig gedekt door de schoolverzekering en behoort tot de eindtermen die bereikt moeten worden einde zesde leerjaar! 

Bedankt voor uw medewerking.

Het schoolteam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.