Lollie zomer 2017

Download Lollie hier

Print Friendly

Vastentocht

Wij willen alle wandelaars en sponsors bedanken voor de gift die zij gedaan hebben.

Wij hebben een bedrag van 3800 euro bij elkaar gehaald.

Hopelijk kan de organisatie van Broederlijk delen de mensen in Burkina Faso hiermee al een beetje helpen.

Het schoolteam

Print Friendly

Dat heet dan gelukkig zijn!

DAT HEET DAN GELUKKIG ZIJN….”

Een provinciaal welzijnsonderzoek in de lagere scholen

1000 Heistse kinderen over wat hen gelukkig maakt

Cultuurcentrum Zwaneberg – Blauwe Zaal

9 mei 19:45-22:00 u

Eind 2016 gebeurde er een welzijnsonderzoek in 161 lagere scholen van de provincie Antwerpen, waaraan bijna 14.000 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar deelnamen.

De resultaten geven ons een antwoord op onder andere volgende vragen:

Hoe denken en voelen kinderen over naar school gaan, vrije tijd, pesten, zakgeld, nachtrust, computers, internet, Facebook, tv, games, gsm, frisdranken, snoep, fruit, tabak en alcohol,… Wat zijn hun gewoonten, maar vooral: zijn ze gelukkig en wat maakt hen gelukkig?

In onze gemeente namen 13 scholen deel met in totaal 974 leerlingen!!!!

programma:

 • Verwelkoming door Wim Claes – MEGA-scholen
 • Toelichting door Dirk Van Noten, Schepen van Welzijn – Voorzitter OCMW
 • Kadering door Peter Aertsen, CGG De Pont
 • Voorstelling van de resultaten door prof. dr. Guido Van Hal, UAntwerpen en Bernard Bruggeman, provincie Antwerpen
 • Aan de slag met de resultaten: mogelijkheden voor lagere scholen door Joke Tulleneers, LOGO Mechelen
 • Vragen en antwoorden, gemodereerd door Dirk Seymus, welzijnscoördinator OCMW Heist-op-den-Berg

 

IEDEREEN WELKOM !!

Deelname: Gratis, maar wel vooraf inschrijven via http://www.zwaneberg.be/e388/dat-heet-dan-gelukkig-zijn

Een organisatie van MEGA-scholen en OCMW-Heist-op-den-Berg.

Info: Dirk Seymus welzijn@ocmw-heist-op-den-berg.be – 015 23 88 34

Print Friendly

Wegenwerken

“Wegenwerken Itegem”

Gisteren meldde de gemeente dat de aannemer op maandag 13 maart start met de aanleg van het kruispunt Schoolstraat – Leliestraat.

In de loop van maandag worden de blokken aan de kruispunten Karel Govaertsstraat – Hallaarstraat en Schoolstraat – Sint-Guibertusplein (aan de Broodkorf) weggehaald. De Schoolstraat wordt met die blokken opnieuw afgesloten tussen de hoofdingang van de school en het kruispunt met de Leliestraat. Dulft blijft dus langs de Schoolstraat onbereikbaar.

De rij met de kinderen 4de, 5de en 6de lj. komen zoals nu over de speelplaats van de Schoolstraat.

We vragen om te blijven parkeren op het pleintje van de Ganzenakker en via het voetpad van de Leliestraat aan de zijde van het dorp de kinderen naar de Schoolstraat te begeleiden. In de buurt van het kruispunt Leliestraat – Schoolstraat wordt het voetpad met hekken afgebakend om veilig tot aan de school te geraken.

Wij vragen de ouders om hun kinderen niet te vroeg en ook niet te laat naar de school te sturen of te brengen zodat ze veilig kunnen oversteken met de hulp van een gemachtigde opzichter.

 Wij hopen op uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Vriendelijke groeten van het schoolteam

Print Friendly

Maart

Beste ouders,

In de maand maart hebben we aandacht voor het WC-bezoek.

Lees even ‘op je gemak’ deze 10 WC-geboden:

Zorg allemaal mee
voor een propere WC !

Print Friendly

Bestelling ontbijtmand: update

Download “Brief-ontbijtmanden-2017.pdf” Brief-ontbijtmanden-2017.pdf – 49 keer gedownload – 273 KB

Download “invulstrookjes-ontbijtmanden-2017.pdf” invulstrookjes-ontbijtmanden-2017.pdf – 49 keer gedownload – 166 KB

Beste kinderen, ouders en vrienden van onze school,

Op zondag 19 maart 2017 zal ons oudercomité voor de 11de keer ONTBIJTMANDEN bezorgen op uw thuisadres.

Een overheerlijk ontbijt wordt ’s morgens bij u thuis bezorgd tussen 7:00 en 8:00, tussen 8:00 en 9:00 of tussen 9:00 en 10:00 uur (tijdspanne door u te kiezen).

Bestellingen op het woonadres van grootouders of vrienden kunnen, wegens tijdsgebrek, enkel en alleen in ITEGEM bezorgd worden.

AFHALEN is ook mogelijk!!!

Volgende manden worden samengesteld…aan u de keuze:

Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken, gelieve dan bijgevoegde strook in te vullen en, samen met het geld, met uw kind mee te geven om het aan de school te bezorgen ten laatste 8 maart 2017 (extra inschrijvingsformulieren te bekomen in de school).

Eet smakelijk!  Het oudercomité.  

De inschrijvingsstrookjes kan je via de downloadknop downloaden en afdrukken!

Print Friendly

Update wegenwerken

Wegenwerken Itegem – stand van zaken vanaf 11 februari 2017.

Beste bewoner,

Vanaf zaterdag 11 februari 2017 wijzigt de verkeerssituatie in Itegem Centrum (zie plan op achterzijde). In het gedeelte Hallaarstraat – St. -Guibertusplein – Kerkstraat zullen de verkeerssluizen weggenomen worden. Er blijft hier een snelheidsbeperking gelden van 30 km/uur.

Voorlopig blijft de Karel Govaertsstraat nog afgesloten ter hoogte van de Hallaarstraat. Het nieuw aangelegde gedeelte van de Schoolstraat -gelegen tussen Argenta en de Leliestraat – is bereikbaar voor plaatselijk verkeer via de Leliestraat.

Vanaf 13 februari 2017 zal de aannemer starten met de aanleg van de riolering op het Sint-Guibertusplein. De handelszaken op het Sint-Guibertusplein zijn te voet bereikbaar. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerstroken die gelegen zijn in de zone tussen bakkerij “De broodkorf” en de Pizzeria, de parkeerplaatsen in de Karel Govaertsstraat en de Kerkstraat.

Opgelet: op de parkeerplaatsen naast bakkerij “De broodkorf” geldt een parkeerduurbeperking en moet je gebruik maken van een parkeerschijf.

Dulft zal nog steeds bereikbaar blijven via Leliestraat – Schoolstraat en uitrijden via Achter De Hoven.

Met vriendelijke groeten
Namens de dienst Technische Zaken

Print Friendly

Wegenwerken

Beste ouders,

Morgen 10 februari 2017 zouden ze aan het kruispunt Leliestraat en Schoolstraat nog rioleringswerken  uitvoeren. De werken starten na het begin van de school en zouden om 15.00 uur ook klaar zijn.

Gelieve hiermee rekening te houden en eventueel uw kind mee te begeleiden tot aan de poort.

Vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Carnaval

 Carnaval

Vrijdag 24 februari 2017 vieren wij carnaval !

Wij maken er in de school iets plezants van !

Onze kleuters en de leerlingen van de lagere school mogen ’s morgens verkleed naar school komen.

 Kosten hoeft u helemaal niet te maken.  Een oud kledingstuk, een tafelkleed, een laken, een das, een hoedje, een strikje, een …. kunnen zeker dienst bewijzen.

Er zijn heel de dag allerlei leuke activiteiten gepland en onze school zorgt voor een kleine versnapering, dus kinderen die blijven ineten, brengen gewoon hun boterhammen mee naar school voor ’s middags.

Slingers, confetti, spuitbussen en “wapens”  laten wij thuis !!!

Door de wegenwerken houden we dit jaar GEEN  OPTOCHT door de straten rondom onze school.

 

 

 

 

 

Print Friendly

Wegenwerken

 “Hoe bereiken wij veilig onze school?” (deel 3)

Na het bouwverlof met de eindejaarsfeesten is de aannemer op dinsdag 10 januari gestart met de laatste fase van de wegen- en rioleringswerken in de Schoolstraat (= het deel tussen de Lelie- en de Heibergstraat). Door het winterweer was er tijdelijk geen activiteit. De aannemer en de technische dienst melden dat de werken worden hervat op woensdag 18 januari 2017.

De eerste dag wordt gewerkt op het kruispunt met de Leliestraat. Tot 22 januari volgen de rioleringswerken tussen Leliestraat en Dulft en is Dulft bereikbaar langs de Schoolstraat (zijde Heibergstraat). Van 23 tot en met 25 januari  wordt gewerkt ter hoogte van Dulft en is deze vanuit de Schoolstraat onbereikbaar (deze 3 dagen is de opvang bereikbaar langs de speelplaats van de school). Nadien komt het overblijvende deel van de Schoolstraat aan de beurt en is Dulft bereikbaar langs de Schoolstraat (zijde Leliestraat). Deze planning is onder voorbehoud van gunstige weeromstandigheden. Dit alles heeft gevolgen voor de veilige bereikbaarheid van de school. Wij vragen de ouders om hun kinderen niet te vroeg en ook niet te laat naar de school te sturen of te brengen zodat ze veilig de school kunnen bereiken met de hulp van een gemachtigde opzichter.

Toegangen school

-Vanaf de werkhervatting op woensdag 18 januari 2017 gebruiken alle scholieren (ook die van de vestiging Dulft), die te voet of per fiets langs de Schoolstraat komen, de hoofdingang (vestiging Schoolstraat) van onze school. Het zebrapad in de Leliestraat aan de frituur en het nieuwe zebrapad voor de schoolpoort worden beveiligd door gemachtigde opzichters. Bij het einde van de lessen komen de begeleide rijen van vestiging Dulft richting Schoolstraat over de speelplaats (vestiging Schoolstraat) naar de hoofdingang van de school.

-Om de open werf van de Schoolstraat niet te kruisen wordt het deel van Dulft (tussen Schoolstraat en school) omwille van de veiligheid door onze scholieren (te voet of per fiets) en hun begeleiders niet gebruikt.

-Voor de (groot-)ouders met de auto:

 • Wie nu parkeert op het pleintje van de Ganzenakker vragen wij om dit zo verder te doen en de kinderen te voet naar de school te brengen.
 • Wie normaal de Dulft inrijdt, vragen wij om van 23 tot en met 25 januari ook op het pleintje van de Ganzenakker te parkeren. Nadien mag en kan men met de auto opnieuw (enkel langs de Leliestraat en over een tijdelijke verharding met steenslag in de Schoolstraat) opnieuw de Dulft gebruiken.

-Deze maatregelen zijn het resultaat van de planning door de aannemer en een uitgebreid gesprek tussen politie, dienst mobiliteit, technische dienst en school. De politie beloofde een maximale en actieve aanwezigheid bij het begin en het einde van de lessen.

-Wij horen graag uw op- en aanmerkingen en wij hopen op uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

 

Vriendelijke groeten van het schoolteam

Op de website van de gemeente kan u een plan vinden waar alles op aangeduid staat.

http://www.heist-op-den-berg.be/werken-en-manifestaties-op-openbaar-domein-wegenwerken-itegem-1.html

Print Friendly

Inschrijvingen schooljaar 2017 – 2018

Beste ouders,

Het decreet inschrijvingsrecht, voor de kleuterschool en de lagere school, regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze op het grondgebied van Heist-op-den-Berg.
Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we de volgende afspraken voor het schooljaar 2017-2018.

 • De inschrijving voor broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving.
  Deze voorrangsperiode start op 6 maart 2017 en eindigt op 31 maart 2017.
 • De andere inschrijvingen starten op dinsdag 25 april 2017.Voor de kleuterschool : voor de instapmomenten voor het schooljaar 2017-2018:
  – Vrijdag 01/09/2017 (kinderen geboren voor of op 01/03/2015)
  – Maandag 06/11/2017 (kinderen geboren voor of op 06/05/2015)
  – Maandag 08/01/2018 (kinderen geboren voor of op 08/07/2015)
  – Donderdag 01/02/2018 (kinderen geboren voor of op 01/08/2015)
  – Maandag 19/02/2018 (kinderen geboren voor of op 19/08/2015)
  – Maandag 16/04/2018 (kinderen geboren voor of op 16/10/2015)
  – Maandag 14/05/2018 (kinderen geboren voor of op 14/11/2015)
  – Maandag 03/09/2018 (kinderen geboren voor of op 31/12/2015,late instappers)

Voor de lagere school: voor de instap vanaf 01/09/2017

U kan een kijkje komen nemen en inschrijven op onze opendeurdag op dinsdag 25 april 2017 van 17u tot 19u.

Print Friendly

Gezondheidstip januari 2017

Beste ouders,

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, dat wisten de Romeinen al.

Wij gaan deze maand extra aandacht besteden aan bewegingstussendoortjes in de klas. Via spel, een dansje, bewegingen nabootsen … komen we tegemoet aan de natuurlijke bewegingsdrang van de kinderen.

Ook thuis kunnen jullie hieraan meewerken. Zo kan het stilzitten voor de tv of bij de computer eens vervangen worden door een wandeling, even ravotten in de tuin of op het speelplein …

 

 

Veel bewegingsplezier,

het schoolteam

Print Friendly

Wegenwerken

Beste ouders,

Aangezien de werken in de Schoolstraat al ver gevorderd zijn, kunnen we het zebrapad voor de school terug gebruiken.

Warme groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Boekenbeurs 2016

Het weekend van 18, 19, 20 november vond de 50ste boekenbeurs plaats. Het oudercomité had tijd noch moeite gespaard om er een feestelijke editie van te maken. Een feestelijke opening met heerlijke hapjes, leuke workshops, een gezellige vertelavond met de Itegemse schrijvers en natuurlijk de turnzaal omgetoverd tot een feestelijke zaal met mooie foto’s en werken van Marc Dresselaers.

Wij danken de talrijke aanwezigen die, tijdens deze 3-daagse, een bezoek brachten aan de boekenbeurs. Ondertussen bezorgde het oudercomité aan elke klas reeds boeken of een didactisch spel, alles samen voor méér dan 1.000 euro. Vanwege onze school en onze kinderen heel veel dank aan het oudercomité!!!

De winnaars van de wedstrijden zijn ook bekend gemaakt, juf Maria en de leerlingen van het 4de leerjaar jureerden deze wedstrijd en uit de juiste antwoorden werden 2 winnaars getrokken.

– Robin De Bondt  uit Itegem

– Sofie Kusters uit Herenthout.

De prijzen (een waardebon van ’t Eetkafee) werden bezorgd aan de winnaars.

De winnaars van de tekenwedstrijd waren:

– Arno Braat (3KB)

– Emmeline Bruyndonckx (2A)

– Mila Bosmans (5A)

Zij wonnen een waardebon van Elfjes en Draken.

 

Print Friendly

Lollie herfst

Download hier

Print Friendly

Authentiek – uniek

Onze school stond afgelopen week in de Flair. Ze waren op zoek naar een authentieke, unieke school om het nieuwe schooljaar te beginnen. Hieronder het resultaat van de fotoshoot.

Print Friendly

Zomer

Spanje In Spanje had ik een ijsje vast Ik was op het strand Ik was blij Toen zag ik een mooi meisje ik was verliefd We zaten naast elkaar We zaten dicht bij het water We roken de geur van de zee Het strand was mooi oranje En we zaten…

Lees meer!

Print Friendly